Nové nařízení na BAER test


Vážení členové i příznivci spolku Samojedi-CZ

Vzhledem k tomu, že se nám množí dotazy ohledně Zápisu z jednání Komise pro Chov a zdraví 15.03.2018, a to od členů Samojed klubu i od členů KSP, které sdružuje náš spolek, rozhodli jsme se přiblížit situaci kolem testu BAER na dědičnou hluchotu.

CITACE ZE ZÁPISU Komise pro chov a zdraví

3) Žádost o posouzení návrhů opatření u plemene samojedKCHZ obdržela dopis od Samojed klubu z. s. s žádostí o schválení, případně úpravu či doplnění návrhu týkajícího se zajištění zdravého chovu plemene samojed v ČR. Výbor klubu byl informován o výskytu hluchého štěněte Soweesha Orleansnow, hluchota byla doložena i lékařskou zprávou a absolvováním BAER testu. Výbor klub informoval i klub severských psů z. s. a požádal o spolupráci. Dle sdělení se jedná o první případ hluchoty u tohoto plemene. Klub kontaktoval odborníka, od kterého obdržel dostupné materiály zabývající se hluchotou u psů a také návrhy opatření. KCHZ jednoznačně souhlasí s navrženými opatřeními uvedenými vpřípisu Oty Janka předsedy Samojed klubu z.s. ze dne 4.3.2018 pod bodem 3) a 4). KCHZ konstatuje, že vzhledem k šíři chovné základny by bylo neuvážené vyřadit zchovu jedince pocházející ze spojení dvou přenašečů, pokud u nich nebude prokázán o metodou BAER postižení sluchu, tedy opatření navrhované zástupcem klubu pod bodem 1) a 2). Posouzení bodu 5) je čistě v kompetenci klubu.  Konec citace.

Na členské schůzi Klubu severských psů, konané dne 28.4.2018, byly členům navrženy dvě možnosti způsobu vyšetření a to buď kompletně u všech štěňat v celém vrhu a to ve věku 7 týdnů nebo povinnost doložení BAER testu při žádosti o krycí list. Z obou návrhů byla členy KSP odsouhlasena povinnosti doložení BAER testu při žádosti o krycí list. Na návrh Samojed klubu je tato povinnost daná zpětně s platností od března 2018. Při krytí v ČR musí mít test i krycí pes. Při zahraničním krytí toto není vyžadováno.

Na členské schůzi Samojed klubu ani na schůzi Výboru SK, dle dostupných informací od samotných členů, toto zatím projednáváno nebylo, tudíž nejsou k dispozici žádné zápisy z výborové ani členské schůze ohledně problematiky.

BAER test není genetický test a zjistí pouze fyzický stav psa, nikoliv možnost přenašečství. Tímto testem se nedá zjistit ani původ hluchoty, tedy jedná-li se o genetický problém, vývojový, či úrazový. Provádí se buď bez sedace, u nepokojných jedinců se sedací a to buď metodou vpichování jehliček do ucha anebo použitím sponek přichycených na ucho psa.

Cena je přibližně 1400 Kč.

Dle vyjádření lékaře je ideální provést test hned u štěněte staršího 8 týdnů, jelikož je největší pravděpodobnost, že případná hluchota není způsobena např. úrazem. U starších jedinců může právě dojít k mechanickému poškození zvukovodu či následkem stáří, rozdíl se BAER testem nezjistí.

BAER test stačí provést jen jednou za život.

Některé studie uvádějí, že při výskytu hluchého štěněte ve vrhu, musejí být zaručeně oba rodiče přenašeči, některé, že při výskytu hluchého štěněte ve vrhu může být přenašeč jen jeden z rodičů, záleží, u kterého se vyskytuje dominantní alela, avšak neexistuje test, který by to zjistil.

Bohužel chovatelé ani majitelé samojedů neměli možnost se k tomuto problému vyjádřit. Samojed klub neoslovil žádného z chovatelů ani členů obou klubů, nebyla k dispozici ani vyjádření ostatních klubů či chovatelů v Evropě či ve světě, na základě kterých by mohl být proveden monitoring případně vyvolána diskuze k problému a stanoven závěr, případně potřebná opatření. Štěně pochází ze spojení rodičů importů, nebyly osloveny ani chovatelky těchto jedinců. Dosud se ani nikdo nezabýval možností zajistit shromažďování výsledků u všech vyšetřených jedinců, a tím zabránit možnému zatajování pozitivních testů na hluchotu. Veterináři nemají povinnost odesílat všechny výsledky klubům.

Nařízení Komise pro chov a zdraví na žádost pana předsedy Samojed klubu je striktní a nekompromisní pro všechny samojedy v ČR, kteří budou použiti v chovu.

Budeme se snažit získat co nejvíce poznatků a vyjádření k tomuto problému a zde je pro vás budeme zveřejňovat.

Jelikož s postupem a rozhodnutím nesouhlasíme a považujeme jej za nešťastné a unáhlené, zaslali jsme na ČMKÚ dopis s připomínkami a  dotazy ohledně tohoto rozhodnutí a čekáme na odpověď, kterou samozřejmě dáme našim členům k náhledu (pokud ji tedy obdržíme).