sammy czech team

Součástí našeho spolku je i sportovní tým složený ze členů spolku