Spolupracujeme s Klubem severských psů

Jsme velice rádi, že jsme se dohodli s partou super lidiček z tohoto klubu na spolupráci při pořádání výstav a různých akcí.

Pod tímto klubem také mají nejen naši členové možnost řešit vše potřebné k chovu, stačí se obrátit na některého z našich členů uvedeného ZDE.

Pokud chcete naše akce podpořit, můžete jak finančně, tak materiálně formou cen do soutěží na kterékoliv z našich akcí. Finance použijeme na nákup cen a pohárů do soutěží, případně k uhrazení přednášek či pronájmu prostorů. Děkujeme!


Předmětem činnosti a účelem spolku je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

a) podpora, propagace a veškerá činnost se vztahem k plemeni Samojed,

b) popularizace soutěží a sdružení na veřejnosti,

c) podpora pro členy spolku související s chovem plemene Samojed,

d) podpora vzájemné soudružnosti ve spolku a dobrých vztahů mezi členy,

e) působení svou činností na zvyšování trvalých hodnot zejména u dětí a mládeže,

f) práce s mládeží, podpora zdravého životního stylu,

g) pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí se vztahem k chovu plemene Samojed,

h) zprostředkovávání členům spolku informace o výcviku, chovu, soutěžích u nás i ve světě,

i) zajištění poradenské činnosti zejména pořádáním různých besed a přednášek souvisejících s chovem psů s PP

Trocha osvěty v časopise Svět psů