Členství ve spolku

                                                                           Momentálně má náš spolek 39 členů

  1. Pokud máte zájem stát se členem našeho spolku, vyplňte přihlášku a zašlete na mail lapis@seznam.cz, na adresu uvedenou na přihlášce, nebo ji můžete předat osobně na podzimním setkání Víkend plný sportu. Přihlášku najdete zde
  2. Před podáním přihlášky je potřeba prostudovat naše Stanovy

  3. Každá přihláška bude samostatně posouzena a o přijetí budete informováni.