Členství ve spolku               

  1. Pokud máte zájem stát se členem našeho spolku, vyplňte přihlášku a zašlete na e-mail vidnavskazare@seznam.cz, na adresu uvedenou na přihlášce, nebo ji můžete předat osobně na některé z našich akcí
  2. Před podáním přihlášky je potřeba prostudovat naše Stanovy

  3. Každá přihláška bude samostatně posouzena a o přijetí budete informováni

Pokud chcete naše akce podpořit, můžete jak finančně, tak materiálně formou cen do soutěží na kterékoliv z našich akcí. Finance použijeme na nákup cen a pohárů do soutěží, případně k uhrazení přednášek či pronájmu prostorů. Děkujeme!