Členství ve spolku!

                                                                   Momentálně má náš spolek 42 členů.

  1. Pokud máte zájem stát se členem našeho spolku, vyplňte přihlášku a zašlete na e-mail vidnavskazare@seznam.cz, na adresu uvedenou na přihlášce, nebo ji můžete předat osobně na některé z našich akcí
  2. Před podáním přihlášky je potřeba prostudovat naše Stanovy

  3. Každá přihláška bude samostatně posouzena a o přijetí budete informováni

Pokud chcete naše akce podpořit, naše číslo účtu je KB 115-5494670217/0100, budeme rádi za jakoukoliv částku, kterou použijeme na nákup cen a pohárů do soutěží, případně k uhrazení přednášek či pronájmu prostorů. Děkujeme!!!